QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Bản quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các cán bộ nhân viên quản lý Website https://woodenbracelet.net và cá nhân tham gia giao dịch trên Website, với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua website một cách minh bạch và rõ ràng.

2. Các cán bộ nhân viên quản lý website, các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Website thương mại điện tử https://woodenbracelet.net có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.

3. Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Website phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của Wesite.

II. QUI ĐỊNH CHUNG

1. Tên Miền Website là:

-  https://woodenbracelet.net

-  Website woodenbracelet.net do Hộ Kinh Doanh Hứa Văn Dương phát triển với tên miền Website là: https//woodenbracelet.net . Website là nơi giao thương giữa Hộ Kinh Doanh Hứa Văn Dương và người mua đồng thời giúp quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn, trọn vẹn bằng việc tích hợp tính năng thanh toán trực tuyến.

2. CBNVQL Website:

-  CBNVQL có trách nhiệm thực hiện Quy chế này;

-  CBNVQL có trách nhiệm theo dõi, đăng các sản phẩm của Tập đoàn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và quy định của Tập đoàn; chỉ kinh doanh các sản phẩm chính hãng.

-  CBNVQL tuyệt đối không đăng các sản phẩm cấm trao đổi và mua bán theo quy định pháp luật.

3. Địa chỉ giao dịch:

-  Trang web https://woodenbracelet.net

-  Ngoài địa chỉ trên, Website woodenbracelet.net không có bất kỳ địa chỉ giao dịch nào khác.

4. Lĩnh vực hoạt động của Website:

-  Mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ mà pháp luật cho phép;

-  Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

-  CBNVQL không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban Quản Lý sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể.

III. QUI ĐỊNH GIAO DỊCH

1. Quy trình dành cho người mua hàng: Có 2 cách giao dịch

1.1. Cách 1: Thanh toán chuyển khoản ngân hàng qua các ngân hàng

Bước 1: Khách hàng đặt hàng;

Bước 2: Khách hàng tiến hành thanh toán chuyển khoản.

Bước 3: woodenbracelet.net xác nhận thông tin hàng hóa đến Khách hàng.

Bước 4: woodenbracelet.net chuyển hàng đến nhà vận chuyển.

Bước 5: Khách hàng nhận hàng và kiểm tra.

Bước 6: Khách hàng không hài lòng về hàng hóa có thể trả lại hàng cho đơn vị vận chuyển ngay khi nhận hàng. Vui lòng làm theo mục 3 trong điều khoản này để xác nhận trả hàng, khi chúng tôi nhận được hàng đã trả sẽ hoàn tiền lại cho Khách hàng trong vòng 10 ngày làm việc.

Bước 7: Khách hàng hài lòng và lên trang Đăng nhập phần Lịch sử đơn hàng của woodenbracelet.net để kiểm tra toàn bộ quá trình của đơn hàng và viết nhận xét, đánh giá.

1.2. Cách 2: Thanh toán khi nhận hàng (COD):

Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

Bước 2: woodenbracelet.net gọi điện thoại xác nhận đơn đặt hàng và thông tin của Khách hàng.

Bước 3: woodenbracelet.net chuyển hàng đến nhà vận chuyển.

Bước 4: Khách hàng nhận hàng và kiểm tra.

Bước 5: Khách hàng thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao nhận và ký xác nhận.

Bước 6: Khách hàng không hài lòng về hàng hóa có thể trả lại hàng cho nhà vận chuyển ngay khi nhận hàng. Vui lòng không thanh toán cho nhà vận chuyển khi muốn trả lại hàng, sau đó vui lòng làm theo mục 3 trong điều khoản này để xác nhận trả hàng.

Bước 7: Khách hàng hài lòng và lên trang Đăng nhập phần Lịch sử đơn hàng của woodenbracelet.net để kiểm tra toàn bộ quá trình của đơn hàng và viết nhận xét, đánh giá.

2. Quy trình giao nhận vận chuyển:

Bước 1: Người mua đặt hàng tại woodenbracelet.net.

Bước 2: woodenbracelet.net xác nhận đơn hàng với người mua.

Bước 3: Nhà vận chuyển giao hàng đến người mua. Tùy thuộc vào điều kiện địa lý: Nội tỉnh giao hàng trong thời gian 2 ngày làm việc; Ngoại tỉnh giao hàng trong thời gian 5 – 7 ngày làm việc.

Bước 4: Khách hàng nhận hàng, ký xác nhận, đơn hàng hoàn thành.

3. Quy trình xác nhận / hủy đơn hàng / Trả lại hàng:

- Xác nhận: Trong vòng 24h kể từ khi Khách hàng hoàn tất việc đặt đơn hàng, woodenbracelet.net sẽ thực hiện xác nhận đơn hàng (còn hoặc hết hàng), sau đó woodenbracelet.net sẽ tiến hành chuyển thông tin đơn hàng đã xác nhận còn hàng cho nhà vận chuyển để tiến hành giao đơn hàng mà Khách hàng đã đặt.

- Hủy đơn hàng: Sau khi hoàn tất việc đặt đơn hàng, Khách hàng có thể hủy đơn hàng bằng cách chọn Đăng nhập phần Lịch sử đơn hàng chọn đơn hàng cần Hủy nhấn biểu tượng    khi vào đơn hàng nhấn biểu tượng  hoặc có thể gọi lên Tổng Đài nhờ hỗ trợ huỷ đơn hàng. Nếu Người mua muốn hủy đơn hàng tại thời điểm nhận được sản phẩm thì phải thực hiện theo Chính sách đổi trả sản phẩm.

- Trả lại hàng: Sau khi hoàn tất việc đặt đơn hàng, Khách hàng có thể trả lại hàng bằng cách chọn Đăng nhập phần Lịch sử đơn hàng chọn đơn hàng cần Trả lại nhấn biểu tượng    khi vào đơn hàng nhấn biểu tượng  hoặc có thể gọi lên Tổng Đài nhờ hỗ trợ trả lại hàng, phải tuân thủ theo Chính sách đổi trả sản phẩm.

4. Các quy trình khác:

4.1. Quy trình bảo hành / bảo trì sản phẩm:

Sản phẩm bán trên woodenbracelet.net sẽ được bảo hành / bảo trì sản phẩm theo quy trình của hãng sản xuất hoặc nhà cung cấp sản phẩm chính hãng.

4.2. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Bước 1: Tiếp nhận

Nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của Khách hàng.

Kiểm tra thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối.

Bước 2: Xử lý khiếu nại.

Thu thập thông tin ,hình ảnh chứng cứ từ các bên liên quan.

Đưa ra phán quyết và hướng khắc phục với các bên liên quan.

Bước 3: Hoàn tất khiếu nại

Chuyển thông tin cho nhà vận chuyển, theo dõi quá trình đổi/trả hàng ( nếu có)

Hoàn tiền cho người mua (trường hợp trả hàng)

Xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

-  Website woodenbracelet.net đưa ra các phương thức thanh toán, Khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp:

Cách 1: Thanh toán chuyển khoản qua Ngân hàng.

o   Thanh toán trước bằng cách chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng của Khách hàng vào một trong các tại khoản của ngân hàng woodenbracelet.net tại các ngân hàng…. Vui lòng xem thông tin tài khoản trong đơn đặt hàng hoặc trên https://woodenbracelet.net/thanh-toan

Cách 2:Thanh toán khi nhận hàng (COD)

o   Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD) cho giao dịch của mình. Nếu Khách hàng không hài lòng về sản phẩm nhận được, kể cả sau khi khách hàng đã nhận hàng và thanh toán, khách hàng vẫn có thể tiến hành khiếu nại / trả hàng. woodenbracelet.net sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng. Khoản thanh toán của Khách hàng sẽ chỉ được chuyển vào tài khoản của Khách hàng trong vòng 10 ngày làm việc.

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

-  Website woodenbracelet.net đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của Khách hàng. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, yêu cầu các CBNVQL woodenbracelet.net lưu ý và tuân thủ các nội dung cam kết với khách hàng như sau:

- Bảo vệ là việc hỗ trợ cho Khách hàng, hệ thống của website woodenbracelet.net được thiết kế để Khách hàng với các lớp bảo mật thông tin của Khách hàng tối đa theo tiêu chuẩn Quốc tế (SSL).

- Bất cứ một sự gian lận và sử dụng trái phép tài khoản ngân hàng của Khách hàng, bởi ai đó để mua hàng từ woodenbracelet.net, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền chúng tôi đã nhận của Khách hàng chỉ khi Khách hàng thông báo đến Ngân hàng của Khách hàng và liên lạc ngay với chúng tôi khi Khách hàng phát hiện việc không sử dụng được tài khoản.

- Tất cả các trang trong hệ thống website woodenbracelet.net điều được thiết lập trình duyệt chế đệ an toàn theo tiêu chuẩn Quốc tế (SSL). Nên việc Khách hàng nhấn vào “ thêm vào giỏ " bất cứ lúc nào trình duyệt của Khách hàng luôn ở chế độ an toàn (https://). Dữ liệu liên quan đến đặt hàng của Khách hàng, thông tin cá nhân của Khách hàng và chi tiết thanh toán sẽ đi qua tất cả các máy chủ của chúng tôi với hình thức mã hóa theo tiêu chuẩn Quốc tế (SSL). Vì lý do bảo mật chúng tôi khuyên Khách hàng không sao lưu, tự động nhớ mật khẩu trên các trình duyệt máy tính, điện thoại và các thiết bị số khác.

- Khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ bên thứ 3 nào bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát của Khách hàng có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Khách hàng qua internet hoặc e-mail.

- Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

- Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Thu thập thông tin cá nhân

-  Trong quá trình cung cấp dịch vụ woodenbracelet.net sẽ nhận được thông tin của các Khách hàng khi đăng ký như sau:

- Thông tin của Khách hàng cung cấp khi đăng ký : Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, địa chỉ email, số điện thoại di động, tên công ty, địa chỉ công ty, chức vụ, bí danh, ngày tháng năm sinh, giới tính ...

- Thông tin nhận được khi Khách hàng sử dụng dịch vụ : Thông tin do Khách hàng đăng trên các bảng đánh giá, bình chọn, bình luận về sản phẩm. Thông tin khi các Khách hàng trả lời các bảng điều tra thông tin woodenbracelet.net đưa ra, bằng email, hay trên website.

2. Mục đích sử dụng

-  woodenbracelet.net sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ Khách hàng vào những mục đích như dưới đây, tuy nhiên về những thông tin về người thứ ba do Khách hàng cung cấp, nếu không có sự đồng ý của người đó thì chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích thứ 2.2,2.4,2.6 trong mục này.

2.1. Sử dụng để xác nhận Khách hàng khi Khách hàng dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của woodenbracelet.net.

2.2. Dùng để giao dịch trong khi mua hàng hóa, dịch của người bán trên woodenbracelet.net như dùng để đặt dịch vụ, mua hàng hóa, gửi hàng hóa, thanh toán tiền sau khi mua hàng hóa, dịch vụ ....

2.3. Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của woodenbracelet.net đến các Khách hàng gửi email giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ trên woodenbracelet.net.

- Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại ...

- Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi Khách hàng truy cập vào woodenbracelet.net, dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng, trang web Khách hàng đã xem.

- Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

- Dùng để liên lạc với Khách hàng khi woodenbracelet.net khảo sát thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.

2.4. Dùng để trả lời khi Khách hàng thắc mắc : công ty chúng tôi sẽ trả lời Khách hàng bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của Khách hàng, khi Khách hàng thắc mắc.

2.5. Dùng trong các dịch vụ khác do woodenbracelet.net cung cấp.

2.6. Dùng cung cấp thông tin cá nhân cho nhà vận chuyển để giao hàng đến Khách hàng.

2.7. Dùng cho những mục đích khác của woodenbracelet.net không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên woodenbracelet.net.

3. Sử dụng thông tin cá nhân :

3.1. woodenbracelet.net sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng theo luật pháp của Việt Nam.

3.2. Sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để thực hiện các mục đích nêu tại điều 2 của quy định này.

3.3. woodenbracelet.net sẽ cung cấp thông tin của Khách hàng ở mức độ nhất định cho nhà vận chuyển, để phục vụ việc giao dịch giữa Khách hàng và nhà vận chuyển, như khi Khách hàng đặt hàng, dịch vụ trên woodenbracelet.net. Sau khi bán hàng woodenbracelet.net có thể sử dụng thông tin của Khách hàng để dùng trong phân tích xu hướng tiêu dùng, gửi thông tin để quảng cáo, hoặc nâng cấp dịch vụ của woodenbracelet.net. Công ty chúng tôi sẽ ràng buộc trách nhiệm trong việc tuân theo các điều luật về bảo hộ thông tin cá nhân, và những chính sách sử dụng thông tin cá nhân trên woodenbracelet.net.

4. Độ chính xác và tính an toàn của thông tin:

4.1. Để luôn cập nhật thông tin của Khách hàng luôn được chính xác, nhằm mục đích phục vụ cho việc cải thiện các dịch vụ của woodenbracelet.net có thể liên lạc tới Khách hàng để thu thập thông tin mới nhất.

4.2. Để giữ bảo mật các thông tin về thông tin tài khoản và thông tin cá nhân của Khách hàng, woodenbracelet.net sử dụng kỹ thuật SSL (Secure Sockets Layer) theo tiêu chuẩn Quốc tế.

5. Xác nhận, chỉnh sửa thông tin cá nhân :

5.1. Khách hàng có thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm, xóa, hủy bỏ tài khoản của mình, yêu cầu woodenbracelet.net không cung cấp thông tin cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoài trừ nhà vận chuyển liên kết hợp tác với woodenbracelet.net.

5.2. Trong trường hợp Khách hàng không đăng nhập được vào để xem thông tin của mình, thì Khách hàng tiến hành làm các thủ tục theo quy định của woodenbracelet.net để yêu cầu cấp lại thông tin về tài khoản.

VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

1. Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website woodenbracelet.net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Khách hàng sẽ được cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên Website woodenbracelet.net, đặc biệt thông tin về giá cả, chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ ….

3. Khách hàng không sử dụng dịch vụ của Website woodenbracelet.net vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website woodenbracelet.net hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

4. Khách hàng không được hành động gây mất uy tín của Website woodenbracelet.net dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Khách hàng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website woodenbracelet.net.

VIII. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

- Khi thực hiện các giao dịch trên Webiste, bắt buộc các Khách hàng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

-  Ban quản lý Website woodenbracelet.net cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các Khách hàng tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Khách hàng không thể tham gia giao dịch được thì các Khách hàng thông báo cho Ban quản lý Website qua địa chỉ email: woodenbracelet.net@gmail.com Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Khách hàng tham gia Website woodenbracelet.net

- Tuy nhiên, Ban quản lý Website woodenbracelet.net sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Khách hàng không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE woodenbracelet.net

1.Quyền và nghĩa vụ Ban quản lý website:

1.1. Quyền của Ban quản lý Website woodenbracelet.net:

- Ban quản lý Website woodenbracelet.net có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên Website thông qua các bài đánh giá, nhận xét ; có quyền xóa các thông tin mà Bản quản lý được cho là không phù hợp như: quảng cáo bán hàng, gây mất đoàn kết ….

- Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Khách hàng trong trường hợp có cơ sở chứng minh Khách hàng cung cấp thông tin cho Website woodenbracelet.net không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

- Thu hồi tài khoản của Khách hàng, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên Website trong trường hợp: Khách hàng vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Website woodenbracelet.net. Trong trường hợp này Ban quản lý sẽ thông báo cho Khách hàng trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng.

- Thu hồi tài khoản của Khách hàng, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Khách hàng không tham gia hoạt động đăng nhập, giao dịch hoặc trao đổi thông tin trên Website woodenbracelet.net liên tục trong mười hai (12) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành Khách hàng và được cấp lại tài khoản Khách hàng và các ưu đãi dành cho Khách hàng thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Website woodenbracelet.net;

- Thu hồi ngay tài khoản của Khách hàng, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Khách hàng không đủ năng lực tài chính (giả mạo tài chính) thực hiện nghĩa vụ khi tham gia giao dịch trên Website hoặc/và có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Khách hàng khác của Website woodenbracelet.net. Trong trường hợp thu hồi tài khoản của Khách hàng, chấm dứt cung cấp toàn bộ dịch vụ, ưu đãi của Khách hàng thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Khách hàng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt;

- Website woodenbracelet.net giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website woodenbracelet.net theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Website woodenbracelet.net” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Website woodenbracelet.net. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

1.2. Trách nhiệm của Ban quản lý Website woodenbracelet.net:

- Kiểm tra và xác thực thông tin đăng ký kinh doanh (đối với thương nhân) hoặc nhân thân (đối với cá nhân) tham gia mua hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Website;

- Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Website thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng;

- Lưu giữ thông tin đăng ký của thương nhân hoặc thông tin cá nhân của các cá nhân ngay từ ngày thương nhân hoặc cá nhân đăng ký tham gia Website và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

- Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của Khách hàng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch, … của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Website thương mại điện tử;

- Khi Khách hàng mua hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh mâu thuẫn hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp từ khâu đặt hàng, vận chuyển đến khâu thanh toán, website sẽ tích cực hỗ trợ Khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân;

- Chịu trách nhiệm xây dựng Website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Website woodenbracelet.net trong điều kiện và phạm vi cho phép;

- Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Website. Các chính sách này sẽ được công bố trên Website woodenbracelet.net;

- Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Khách hàng tham gia và sử dụng trên Website woodenbracelet.net;

- Duy trì hoạt động bình thường của Website woodenbracelet.net và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Website. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng...thì Website woodenbracelet.net không phải chịu trách nhiệm liên đới;

- Ban quản lý Website woodenbracelet.net có trách nhiệm hướng dẫn các Khách hàng thực hiện quá trình mua hàng, trả hàng, thanh toán chuyển khoản … qua Website woodenbracelet.net.

2.Quyền và nghĩa vụ Khách hàng:

2.1. Quyền của Khách hàng:

- Được miễn phí Phí Khách hàng. Phí Khách hàng được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Website woodenbracelet.net, nhưng không tính đến các khoản phí khác như phí các dịch vụ tư vấn, phí vận chuyển và các khoản phí khác trên Website woodenbracelet.net.

- Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý đơn hàng và các giao dịch của mình trên Website woodenbracelet.net.

- Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc quản lý tài khoản của Khách hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Website woodenbracelet.net.

- Hưởng các chính sách ưu đãi do Website woodenbracelet.net. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Website woodenbracelet.net hoặc được gửi trực tiếp đến các Khách hàng.

2.2. Nghĩa vụ của Khách hàng:

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin của mình trên Website.

- Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website và các quy định tại Quy chế này.

- Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán.

- Bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

- Thông báo kịp thời cho Website woodenbracelet.net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp, Cá nhân và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch trên Website woodenbracelet.net.

- Không sử dụng dịch vụ của Website woodenbracelet.net vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website woodenbracelet.net hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

- Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website woodenbracelet.net cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website woodenbracelet.net trong bản Quy chế này.

- Không được hành động gây mất uy tín của Website woodenbracelet.net dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Khách hàng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website woodenbracelet.net.

X. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

1. Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Website sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật;

2. Quy chế của Website có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website https://woodenbracelet.net/quy-che-hoat-dong

3. Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của Website thì Ban quản lý sẽ thông báo trên Website trước 5 (năm) ngày. Sau 5 (năm) ngày thông báo, Quy chế được sửa đổi, bổ sung, thay thế chính thức có hiệu lực. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các Khách hàng đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

XI. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website woodenbracelet.net:

• Website https://woodenbracelet.net

• Công ty/Tổ chức : Hộ Kinh Doanh Hứa Văn Dương

• Địa chỉ: Số 60/47 Đường Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

• Số ĐKKD: 41G8047765 - Ngày cấp:  20/05/2023. Cơ quan cấp: Ủy Ban Nhân Dân Quận 7.

• Tel: +84 0818 913 979 -  Email: woodenbracelet.net@gmail.com